“senet bozdurmak”

Senet Kırdırmak ( Senet Bozan Yerler )

Senet Kırdırmak ( Senet Bozan Yerler )

Senet bozdurma nedir? Nasıl senet kırdırılır? Senet, belli bir hizmet ya da ürün karşılığında borçlu olunduğunu gösteren yazılı ve imzalı belgedir. Verdiği hizmet ya da ürün karşılında senet alan iş yeri ya da kişi, zamanından önce paraya ihtiyaç duyarsa bunun için, senet kırdırma işlemini yaptırabilir. Senet kırdırma işlemi, vadesi gelmemiş senetinizi bankaya götürüp nakte çevirmektir….

Go Top