Umulmadık Yerden Hemen Para Getiren Dua

Umulmadık Yerden Hemen Para Getiren Dua

Borçlar ve parasal sıkıntılar bu dünyada yaşanmakta olan en büyük sıkıntılardan olsa da takva sahibi bir Müslüman bu durumların bir imtihandan başka bir şey olmadığının bilincinde olmakta ve bu durumuna uygun olarak hareket etmektedir. Maddi olanaksızlıklar içinde boğulmakta olan inançlı bir kimse bu durumu yalnızca akıllı şekilde hareket edip ve gerektiği gibi çalışıp ondan sonra dua ile tevekkül ettiğinde aşabildiğini bilmelidir. Bu sebepten dolayı belirtilmelidir ki çalışmaksızın yapılan duaya karşılık gelmesi çok da beklenen bir durum olmamaktadır.

Üstümüze düşen her şeyi yaptıktan sonra bizim için faydalı olacak ve umulmadık yerden hemen para getiren dualardan bazıları şunlardır:

“Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Anlamı;

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram,Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indirEğer yerde ise onu çıkarUzakta ise onu yaklaştırYakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’,

“Ve terzuku men teşâu bi gayri hisâb.
Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin.
Febteğu indellâhirrizka.
Ve a’tednâ lehâ rızkan kerimen.
İnnellâhe hüvel ganiyyül hamîd.”

Anlamı,

Sen kime dilersen ona sayısız rızık verirsin.
Kendilerine hiç bir fenalık dokunmaksızın Allah’ın nimet ve inayetiyle geri döndüler.
Allah’tan rızkınızı isteyin.
Hem biz ona çok şerefli bir rızık da hazırlamışızdır.
Muhakkak Allah zengindir ve Hamiddir.

Beklenmedik Yerden Para Getiren Esmalar

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Anlamı;

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.